Terugblik op een succesvolle kick-off bijeenkomst van het ‘Groeien met Groen Staal’ Programma

De kick-off bijeenkomst voor ons ambitieuze ‘Groeien met Groen Staal’ Programma, gehouden op 22 en 23 mei 2024, was een doorslaand succes! De tweedaagse bijeenkomst heeft een sterke basis gelegd voor de beoogde, verregaande transformatie van de hele staalsector naar een sector gekenmerkt door duurzaamheid en circulariteit, terwijl het internationale concurrentievermogen behouden blijft. 120 vertegenwoordigers van alle 32 academische en industriële partners voerden vruchtbare discussies om hun ambities met betrekking tot de 45 demonstratie- en kennisontwikkelingsprojecten te presenteren, en welke impact deze projecten zullen hebben. Om de overgang naar een groene staalsector te kunnen maken, richt het programma zich op het ontwikkelen van kennis en het bouwen van demonstrators in vijf thema’s: systeemverandering, productie van staal, verwerking van staal, gebruik van staal in consumenten- en industriele producten en terugwinning van staal: de gehele waardeketen. Het programma, de vijf thema’s en de individuele projecten hebben hun doelen en ambities georganiseerd in termen van de ‘Theory of Change’. Deze theorie bevat de paden waarlangs het programma impact zal hebben en klimaat- en economische winst zal genereren, menselijk kapitaal zal opleveren en Nederland zal helpen bij het bereiken van bronautonomie. Tijdens de eerste dag van de kick-off bijeenkomst presenteerde elke themamanager een overzicht van de plannen binnen hun thema, daarbij rekening houdend met wederzijdse afhankelijkheden van ontwikkelingen in andere thema’s. De tweede dag was volledig interactief, met workshops per thema, en voldoende tijd voor alle deelnemers binnen de thema’s en onderling om met elkaar in gesprek te gaan en activiteiten op elkaar af te stemmen. De succesvolle kick-off bijeenkomst heeft alle consortiumleden energie gegeven, de samenwerking bevorderd en een positieve toon gezet voor het programma ‘Groeien met Groen Staal’. De collectieve energie en betrokkenheid van alle partners zijn de pijlers die dit programma tot een succes zullen maken.

dsc0305

Het ‘Groeien met Groen Staal’ programma heeft als doel de Nederlandse staalsector te verduurzamen in 2030, met als einddoel een circulaire, volledig CO2-neutrale en hightech staalsector in 2050. Nederland ontwikkelt hiermee een technologische voorsprong op andere landen. Dit betekent dat we als land niet alleen werken aan de klimaatdoelstellingen, maar dat de staalsector ook economisch concurrerender wordt. Het programma wil impact hebben op:

  • Klimaat
  • Economie
  • Menselijk kapitaal
  • Bronautonomie

Het achtjarige programma heeft een subsidie van meer dan € 100 miljoen van het Nationaal Groeifonds ontvangen.

Delen
groeien met groen staal logo wit

Contact

Neem gerust contact met ons op als u vragen en/of interesse heeft betreffende het Groeien met Groen Staal project.  Stel uw vraag via info@groeienmetgroenstaal.nl.