Positief advies

Op 30 juni heeft de commissie van het Nationaal Groeifonds positief geadviseerd over de honorering van het voorstel Groeien met Groen Staal. Dit programma is een plan om de Nederlandse staalsector in 2030 duurzamer en in 2050 volledig CO2-neutraal te maken. Nederland ontwikkelt daartoe een technologische voorsprong, waarmee het land niet alleen aan de klimaatdoelstellingen werkt, maar ook economisch competitiever worden. Lees hier meer over de aankondiging.

Het consortium bestaat uit meer dan 30 partners die de volledige staalcyclus bestrijken, van systeemverandering en duurzame productie, via verwerking en circulair gebruik tot aan het herstel. Terwijl de laatste vier zich richten op technologische ontwikkeling door de gehele waardeketen heen, richt het onderwerp systeemverandering zich op de organisatorische veranderingen die nodig zijn binnen fabrieken en waardeketens en op maatschappelijk niveau. Tijdens het programma wordt een aantal emissiearme demonstranten en proeffabrieken gebouwd en ontwikkeld om emissievrij te worden door gebruik te maken van waterstof en duurzaam opgewekte elektriciteit. Op deze manier worden de processen gebruiksklaar gemaakt ter verbetering en vervanging van de huidige processen. De benodigde technologische kennis wordt ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en Nederlandse onderzoeksinstituten.

De kracht van dit voorstel ligt in de geïntegreerde benadering van de gehele waardeketen en de aandacht voor maatschappelijke gevolgen.

M2i leidt dit programma en is enthousiast om deel uit te maken van de groene transitie van de Nederlandse staalindustrie.

groeienmetgroenstaal totaal illu
Delen
groeien met groen staal logo wit

Contact

Neem gerust contact met ons op als u vragen en/of interesse heeft betreffende het Groeien met Groen Staal project.  Stel uw vraag via info@groeienmetgroenstaal.nl.